5591-logo-tum-tum-bijgesneden.jpg
Onze werkwijze

Onze werkwijze

Aandacht voor persoonlijke wensen vinden wij erg belangrijk. Wij spelen in op de behoefte en wensen van ouders en gaan in overleg over de manier van omgang met het kind. Samen opvoeden en naast elkaar staan. Zo zullen wij bijvoorbeeld zorgen voor dezelfde flesvoeding als thuis. Ook als dit aangepaste voeding is zoals bijvoorbeeld A.R of Omneo. Dit geldt ook voor de fles waaruit een kind drinkt, of de manier waarop een kind graag zijn eten eet.

Op de opvang nemen wij het schema van uw kind van thuis over. Vooral voor de kleine baby’s vinden wij het belangrijk dat ze bij ons het zelfde ritme hebben. Dit geeft houvast en een veilig gevoel. Voor de grotere kinderen hebben wij een vaste dagindeling. Deze structuur biedt de kinderen veiligheid. Persoonlijke aandacht zal bij deze kinderen bestaan uit bijvoorbeeld hetzelfde slaapritueel als thuis. Even een liedje zingen voor het slapen gaan, een knuffel of een kus. Of dezelfde manier van belonen als thuis door bijvoorbeeld een sticker systeem.

Dagindeling

7.30 – 9.00

Kinderen worden gebracht op de opvang. Er is tijd voor een overdracht, een praatje en we nemen afscheid van papa of mama.

9.00

We gaan met zijn allen aan tafel voor het eten van fruit en we drinken sap, water of thee. Na het eten zingen we met z’n allen gezellig nog wat liedjes of lezen een boekje.

9.30

Rond deze tijd gaan de meeste kleintjes naar bed voor een slaapje.

10.00

Er is tijd voor de oudere kinderen om een activiteit te doen. Dit kan zijn iets knutselen, een spelletje, een uitstapje en het maandthema van KIKI komt aan bod. Ook is er tijd om vrij te spelen en gaan we met de kinderen naar buiten. De baby’s krijgen hun flesje vaak rond deze tijd(afhankelijk van zijn eigen schema). Na het flesje zorgen wij voor een persoonlijk momentje. Even kletsen en nog even knuffelen na de fles en ruimte voor een boertje.

11.00

Verschoonronde. Ook de zindelijke kinderen gaan nog even naar de wc en wassen hun handen voor we aan tafel gaan.

11.30

We gaan met zijn allen aan tafel voor de lunch. De grotere kinderen helpen ons met de tafel dekken en mogen zelf hun brood smeren.

12.30

De oudere kinderen die nog slapen gaan naar bed. Voor de baby’s die wakker zijn is er een moment voor een knuffel, samen een boekje lezen of een activiteit. Bij de grotere kinderen die niet meer slapen zullen wij ervoor zorgen dat zij wel hun rust pakken als ze dit nodig hebben. Dit doen we door bijvoorbeeld het lezen van een boekje, een rustig spelletje enz.

 

Wij bieden:

  • Een ruime en veilige groepsruimte met een warme en liefdevolle uitstraling.
  • Individuele aandacht door minder kinderen in de groep dan maximaal toegestaan.
  • Ontwikkeling stimulerende activiteiten aan de hand van KIKI (kansen in kinderen).
  • Ruimte voor persoonlijke wensen m.b.t. verzorging van het kind.

Plaatsing

Als de ouder een kind bij ons wil aanmelden sturen we een aanmeldformulier op. Opvang Nieuwe Stijl regelt de inschrijving en plaatsing.

Intakegesprek

Zodra een kind is aangemeld bij onze kinderopvang wordt er contact opgenomen met de ouders om een intakegesprek te plannen. Tijdens het intakegesprek wordt kennis gemaakt en informatie uitgewisseld. Ouders krijgen hier een eerste indruk van de sfeer in onze kinderopvang. Het doel van dit gesprek is om het kind en de ouders te leren kennen. Hoe meer wij weten, hoe beter we de opvang aan kunnen laten sluiten bij de behoeften van kind en de ouders. In dit gesprek vertellen wij over de dagindeling, werkwijze en gang van zaken.

Wennen

Vooraf aan de uiteindelijke plaatsingsdatum bieden wij twee wenmomenten van +/- drie uur. Onze voorkeur gaat uit om het eerste wenmoment te laten plaatsvinden na het intakegesprek aansluitend. Als de ouder de voorkeur heeft om zonder het kind in gesprek te gaan, dan kan dat ook. Het tweede wenmoment wordt tijdens het intakegesprek afgesproken. Het doel van deze wenmomenten is:

  • Het kind raakt vertrouwd met de kinderopvang, groepsgenootjes, pedagogisch medewerkers en het dagritme
  • De wensen van de voedingsschema’s en slaaprituelen worden op elkaar afgestemd
  • De ouders raken vertrouwd met de nieuwe situatie en er ontstaat een vertrouwensrelatie met de pedagogisch medewerkers

Voeding

Eten en drinken

Alle eet- en drinkmomenten worden gezamenlijk aan tafel genuttigd. Dit heeft meerdere functies. Behalve dat eten en drinken goed voor de ontwikkeling van het kind is heeft het ook een sociale functie, een sfeer functie en een moment van rust. We verzorgen flesvoeding, de broodmaaltijden, het drinken, fruit en de tussendoortjes. Eventuele borstvoeding voor baby’s kan meegegeven worden. Bij het eten en drinken nemen wij de hygiëne in acht. Ons broodbeleg bestaat uit hartig en zoet beleg afkomstig van De Kleine Keuken. Dit is aangepast beleg voor kleine kinderen zonder toegevoegde suikers en zout. Soms verzorgen we iets extra’s. Dit kunnen verschillende producten zijn zoals pannenkoeken, poffertjes, wentelteefjes, hagelslag of een eitje. We betrekken de kinderen bij het bereiden van wat lekkers. Buiten dat dit erg leuk is, wordt de fijne motoriek gestimuleerd. Bij een afwijkend eetpatroon of bij bijzonderheden overleggen wij met ouders.

Dieet, allergie, andere culturen

Binnen onze kinderopvang houden wij graag rekening met eventuele diëten of allergieën van kinderen. Ouders zijn verantwoordelijk om ons op de hoogte te stellen van dieet, allergieën of wensen met betrekking tot voeding van het kind. Deze wensen of bijzonderheden worden besproken bij het intakegesprek. Mocht er bij een kind kans zijn op een allergische reactie op bepaalde voeding dan is de ouder verantwoordelijk om stap voor stap door te geven hoe er in dergelijke situaties gehandeld moet worden. Wij dragen er zorg voor dat dit duidelijk is voor elke pedagogisch medewerker.

Feesten en traktaties

Bij het vieren van feestelijke gelegenheden mag het kind trakteren. In overleg met de ouders wordt gekeken welke dag dit gevierd kan worden. De ouders kunnen met de leidsters van de groep bespreken wat een geschikte traktatie is. Samen met het kind maken wij er een feestje van.

Voedingsmiddelen inkoop en bewaren

Elke dag verzorgen we vers fruit en brood. We zien er op toe dat beperkt houdbare levensmiddelen tijdig weggegooid worden. Met behulp van codeerstickers worden producten gecontroleerd op houdbaarheid. Flesvoeding wordt één keer opgewarmd en daarna weggegooid.

Slapen

Binnen de groep hebben we een slaapkamer. De kinderen volgen hun eigen slaapschema zoals thuis. De grotere kinderen gaan meestal naar bed na de lunch. We houden rekening met de individuele behoefte van het kind zelf, zo heeft het ene kind graag een slaapzakje aan en een ander kind een slaapknuffeltje mee naar bed.

De kleine kinderen slapen bij ons op de rug, volgens de richtlijnen van de GGD. Mocht de ouder het kindje graag op de buik of zij te slapen leggen, horen wij dit graag tijdens het intakegesprek. Na het invullen van een toestemmingsformulier zullen wij zeker aan deze vraag voldoen.