5591-logo-tum-tum-bijgesneden.jpg
Onze dagopvang groep

Onze dagopvang groep

{%lbl_locatie1_naam%} - Loc1_Intro

Meer over Onze dagopvang groep

Utrechtstraat 112

2408 GS Alphen aan den Rijn

Telefoon: 06-87775007

Aantal plaatsen: 9

Openingstijden

Kinderopvang Tumtum is het gehele jaar geopend van maandag tot en met vrijdag.

Opvangmogelijkheden kinderdagverblijf:

Hele dag opvang, 7.30 uur tot 18.00 uur
Halve dag opvang, 7.30 uur tot 13.00 uur en 12.30 uur tot 18.00 uur

 

De kinderen kunnen gebracht worden tussen 7:30 uur en 9:00 uur en gehaald worden tussen 16:00 uur en 18:00 uur. Wij bieden de mogelijkheid om dagen te ruilen of extra dagen af te nemen. Dit als het groepsaantal het toelaat.

TumTum Kinderopvang is gesloten op de nationale feestdagen. 

Kerst: 25 December en 26 December
Nieuwjaarsdag: 1 Januari
Tweede paasdag: 1 april 2024
Koningsdag: 27 april 2024
Hemelvaartsdag: 9 mei 2024
Tweede pinksterdag: 20 mei 2024

Direct inschrijven

{%lbl_locatie1_naam%} - Loc1_openingstijden
{%lbl_locatie1_naam%} - Loc1_tarieven

Tarieven

De tarieven die Kinderopvang TumTum kinderopvang hanteert zijn te vinden in de prijslijst. Dit is de prijs per maand excl. teruggave kinderopvangtoeslag.

Het uurtarief is € 10,25 euro voor vaste opvangdagen. Dit tarief is inclusief luiers, fruit en drank.
Het is mogelijk om uw kind per halve dag in te schrijven.

 

Prijslijst TumTum kinderopvang

 

Kinderopvangtoeslag:

In 2024 is het bedrag vanuit de overheid waarover vergoeding kan worden gekregen voor de dagopvang € 10,25. Dit bedrag moet nog wel worden goedgekeurd door de 1e kamer.

Download hier de kinderopvangtoeslagtabel. Daarin staat welk percentage via de kinderopvangtoeslag terug is te vragen.

LET OP; Het eerste kind is het kind met de meeste opvanguren per maand.

Of maak zelf een berekening op http://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/toeslagen/

Inspectierapport GGD

Jonge kinderen zijn kwetsbaar. De kwaliteit van de eerste jaren van een kind heeft grote invloed op zijn latere ontwikkeling. Het aanbieden van verantwoorde kinderopvang in een gezonde en veilige omgeving is daarom belangrijk.

De rijksoverheid stelt aan kindercentra, gastouderbureaus, voorzieningen voor gastouderopvang en peuterspeelzalen kwaliteitseisen op onder andere het gebied van: personeel, veiligheid en gezondheid, accommodatie en inrichting, groepsgrootte, beroepskracht-kind-ratio, pedagogisch beleid en pedagogische praktijk, ouderinspraak en klachten.

De GGD voert ieder jaar bij alle kinderopvangorganisaties een inspectie uit. Voor de gemeente Alphen aan den Rijn  doet zij dit ook bij TumTum kinderopvang voor Onze dagopvang groep om vast te stellen of wij voldoen aan de eisen die de overheid stelt.

Inspectierapport GGD

 

{%lbl_locatie1_naam%} - Loc1_inspectierapport