5591-logo-tum-tum-bijgesneden.jpg

Disclaimer

TumTum kinderopvang en Opvang Nieuwe Stijl betrachten bij het samenstellen van deze website de grootste zorgvuldigheid. Toch is het mogelijk dat de aangeboden informatie verouderd of niet meer juist is. TumTum kinderopvang  en Opvang Nieuwe Stijl aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door eventuele fouten en/of onvolkomenheden in deze website. TumTum kinderopvang en Opvang Nieuwe Stijl kunnen evenmin aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van internetsites en / of informatiebronnen die door derden worden onderhouden. TumTum kinderopvang en Opvang Nieuwe Stijl houden de informatie zo actueel mogelijk.