5591-logo-tum-tum-bijgesneden.jpg
De organisatie

De organisatie

Kinderopvang Tumtum in de Utrechtstraat in Alphen aan den Rijn is een kleinschalige kinderopvang waar het kind centraal staat. We vangen kinderen op in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. Met veel passie en plezier vangen wij de kinderen en op en beseffen ons dat we dat het een voorrecht is dat we kinderen van deze leeftijd mogen begeleiden om uit te groeien tot mooie mensen. 

U bent van harte welkom om onze huiselijke sfeer te komen ervaren en kennis te komen maken. 

Visie&Missie

Visie

Kinderopvang Tumtum is een kleinschalig kinderdagverblijf dat persoonlijke en liefdevolle opvang biedt, waar kind en ouder zich vertrouwd en welkom voelen. Vanuit deze basis kan elk kind zich ontwikkelen en ontplooien tot een eigen ik. Wij zorgen voor een veilige omgeving voor elk kind. Zowel een veilige vertrouwensrelatie als een veilige en schone plek om te spelen en te leren. Bij kinderopvang Tumtum kijken wij naar de talenten en ontwikkelingen van ieder kind persoonlijk en bieden hierbij de juiste stimulerende begeleiding.

Missie

Wij zijn voor ouders bereikbaar en zorgen dat de kwaliteit gewaarborgd blijft. Onze opvang heeft een grote groepsruimte. De groep bestaat uit maximaal negen kinderen. Hierdoor hebben wij voor ieder kind veel individuele aandacht en heeft het de ruimte om samen te spelen of om juist even de rust op te zoeken. Elk kind mag bij ons zichzelf zijn en ontwikkelen in zijn eigen tempo.

Oudercommisie

Zowel ouders als ondernemers in de kinderopvang vinden het belangrijk dat ouders kunnen adviseren bij belangrijke onderwerpen betreffende de opvang van hun kind(eren).

De Wet kinderopvang stelt een oudercommissie verplicht op ieder kindercentrum en geeft die oudercommissie adviesrecht op diverse onderwerpen. De oudercommissie heeft als belangrijkste taak het adviseren van de houder van het kindercentrum over de aangelegenheden genoemd in de Wet kinderopvang.

Een oudercommissie heeft informatierecht en adviesrecht op een aantal thema’s ten aanzien van het beleid van het kindercentrum zoals op de uitvoering van artikel 1.50/1.56  (het bieden van verantwoorde kinderopvang; voeding, opvoeding, veiligheid en gezondheid; openingstijden; spel- en ontwikkelingsactiviteiten; klachten en klachtenregeling en de prijs van de kinderopvang).

Een in werking zijnde oudercommissie vertegenwoordigt alle ouders/ opvoeders. Wij vinden het belangrijk dat er een interactie is tussen de ouders/ opvoeders en de pedagogisch werkers van TumTum kinderopvang, waardoor wíj alert blijven & weten wat er onder de ouders/ opvoeders leeft. Zo blijven we gezamenlijk in beweging.

Maak een afspraak..                    .. Of schrijf uw kind meteen in

  • Kleinschalig en flexibelKleinschalig en flexibel
  • Ontwikkelingsgericht spelen
    Ontwikkelingsgericht spelen
  • Vaste gezichten
  • Maximale aandacht voor uw kind
    Maximale aandacht