5591-logo-tum-tum-bijgesneden.jpg
Beleidsplan Veiligheid en Gezondheid

Beleidsplan veiligheid en gezondheid

Kinderdagverblijf Tumtum werkt volgens de hygiënecode voor kleine instellingen in de branches Kinderopvang, Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening en Jeugdzorg.
Jaarlijks voeren wij een risico-inventarisatie uit op het gebied van veiligheid en gezondheid. De risico’s die de kinderen lopen tijdens de opvang worden in kaart gebracht en wanneer nodig worden maatregelen genomen. Hierbij wordt uiteraard rekening gehouden met de vorm van opvang en de leeftijd van de kinderen.

Tijdens de openingsuren van onze kinderopvang is er altijd iemand aanwezig met een BHV-diploma en kinder-EHBO. Wij beschikken ook over een ontruimingsplan.

In het beleidsplan Veiligheid & Gezondheid maken we inzichtelijk hoe we de fysieke veiligheid en gezondheid van de kinderen op onze locatie borgen. We omschrijven o.a. hoe we zorgen voor een hygiënische omgeving, hoe we grensoverschrijdend gedrag voorkomen, hoe we grote risico's uitsluiten en de kinderen leren omgaan met kleine risico's. Hoe en waarom we dat zo doen, is te lezen in ons beleidsplan veiligheid en gezondheid

 Bekijk hier ook ons pedagogisch beleidsplan